Advies op maat

Wat is advies op maat?
Advies op maat heeft betrekking op interventies met betrekking tot jeugd, voornamelijk van de straat. Dit advies komt tot stand door gesprekken met de opdrachtgever, gesprekken met de jongeren, dossieronderzoek en natuurlijk de enorme ervaring die Team StraatGeluid heeft met de doelgroep.

Waarom Advies op maat?
Team StraatGeluid is hét kenniscentrum die weet welke interventies werken op straat en welke beslist niet, hoe jongeren het beste bereikt kunnen worden en wat de trending topics zijn. Team StraatGeluid bestaat uit verschillende disciplines en heeft jaren expertise opgebouwd in de regio, met honderden jongeren, met tal van kansen en vraagstukken, in stad en dorp, op individueel- en op groepsniveau. In tijden van kantelingen en transities is het de kunst de focus te houden op waar het om gaat: de jongere. Hiervoor kunt u 24/7 bij ons terecht. Team StraatGeluid heeft expertise opgebouwd over;

 • Jongeren: kansen en problemen
 • Straatcultuur
 • Meidenwerk
 • Overbruggen generatieverschillen
 • Overbruggen multiculturele verschillen
 • Jeugdoverlast
 • Schooluitval
 • Financiën & schulden
 • Bemiddelen in conflicten
 • Gezinsondersteuning 
 • Gezond eten en bewegen 
 • Local resources in de wijk
 • Transitie 2015
 • Sociale cohesie
 • Jongeren en sociaal media 

Hoe regel ik Advies op maat?
Graag maakt Team Straatgeluid eerst kennis met u. Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Op basis van het kennismakingsgesprek kunnen wij u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen.