Jongerencoaching

Wat is jongerencoaching?
Jongerencoaching richt zich met name op jongeren die het niet alleen redden.
StraatGeluid neemt altijd de positie in naast de jongere, in het belang van de jongere. De jongerencoach coacht de jongere 1op1, afhankelijk van de vraag van de jongere om de jongeren zelfredzaam te maken. We kijken altijd naar de context van het gezin. Coachtrajecten zijn concreet en gericht op wat de jongere motiveert. Bepaald wordt wat de jongere zelf kan en waar ondersteuning nodig is. Zo nodig schakelt de jongerencoach aanvullende hulpverlening in. 

Team StraatGeluid heeft expertise opgebouwd rond:

  • Jongeren die dreigen uit te vallen of vast zitten in de anonimiteit
  • Jongeren van straat, jongeren die vastlopen in multiculturele problematiek
  • Jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit, voorkomen van uithuisplaatsing, crisisinterventie, schoolverlaters, schuldhulpverlening
  • Ex-gedetineerde jongeren
  • Kwetsbare meiden

Jongerencoaches werken in een breed netwerk waardoor jongeren op de juiste hulp kunnen rekenen.

Waarom jongerencoaching?
De jongerencoach wordt vooral ingezet wanneer de reguliere trajecten zoals school en hulpverlening niet meer werken bij de jongere. Jongeren die dreigen uit te vallen zijn op voorhand vaak al bekend bij Team StraatGeluid. Op Facebook krijgt u een indruk van het netwerk van jongeren rond Team StraatGeluid. De klik tussen jongere en jongerencoach is essentieel. De positieve band met de jongere werkt namelijk als vertrekpunt voor de jongerencoach. Daar waar grote organisaties wel eens het contact met een jongere verliezen, weet de jongerencoach het contact te herstellen en de jongere te laten aansluiten bij het reguliere traject. Ook soms ogenschijnlijk onhaalbare individuele doelen zoals ‘ouders in hun kracht zetten’ weet de jongerencoach te realiseren. Mede door dit succes weten hulpverleningsinstanties, scholen en jeugd- en gezinscoaches/casemanagers Team StraatGeluid steeds beter te vinden.

Hoe regel ik jongerencoaching? 
Graag maakt Team Straatgeluid eerst kennis met u. Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Op basis van uw vraag wordt een jongerencoachtraject geadviseerd. Dit is een pakket waarin wordt afgesproken welke doelen gelden en hoeveel uren hiervoor moeten worden ingezet. Team StraatGeluid kan goed inschatten hoe lang een jongere gecoacht moet worden voordat een bepaald doel is bereikt. Jongerencoaching kan worden ingekocht voor een individuele jongere, maar kan ook worden ingekocht voor een groep jongeren. Binnen groepsaanpakken voor overlastgevende jeugd gebeurt dit wel eens. Dan worden van te voren afspraken gemaakt over welke jongeren middels coaching worden bereikt, of het aantal te coachen jongeren binnen de groep. Prestaties worden van te voren geadviseerd en in gezamenlijkheid bepaald.